Belediyemiz’in Son Üç Aylık Gelir-Gider Raporu

1070

Belediyemiz’in Son Üç Aylık Gelir-Gider Raporu Aşağıdaki Tabloda Belirtilmiştir.