Belediyemiz’in Son Üç Aylık Gelir-Gider Raporu

1141

Belediyemiz’in Son Üç Aylık Gelir-Gider Raporu Aşağıdaki Tabloda Belirtilmiştir.