Kanalizasyon Projesinde Son Noktaya Gelindi.

937

İlçemize kanalizasyon yapımı için hazırlanan projeler ıller Bankası, Proje Müteahhidi ve Belediyemiz yetkililerince incelenerek, onaylandı.

25-27/01/2011 tarihleri arasında büro ve arazide yapılan çalışmalar neticesinde şebeke hatlarına ait kademelendirme, toplayıcı hatlara ve kolektör hattına ait güzergahlar ile fosseptik ve atıksu arıtma tesisi yerleri uygun bulunmuş ayrıca yağmursuyu projesine esas olarak belirlenen havza ve güzergahlar da yerinde gezilerek uygun görüşle değerlendirmeler yapılmıştır.

Yetkililer tarafından hazırlanan rapor sonrasında önümüzdeki günlerde Kanalizasyon Projesinin zeminle ilgili donelerinin (parametrelerinin) elde edileceği Jeoteknik Etüde ait arazi çalışmaları başlatılacaktır.

Tüm bu çalışmaların sonunda biterek mart ayında kesin projemizin teslim alınacağı öngörülmektedir.