Rabia ÖZEN

688

Mahmutlu Mahallesi – Erzin

Urfaly Mehmet Emin (Babası)