Halkımız ihtiyacını karşılamak üzere mevcutta bulunan mezbahamız ruhsatsız olarak işletilmekte iken ; ilgili bakanlık makamlarına yapılan şikayet sonucunda İlçe Tarım Müdürlüğümüzce sağlık ve hijyen koşullarının yetersizliği tespitinde bulunulmuştur. Bunun sonucunda 26.07.2010 tarihinde kapatılarak Belediye Encümenimizce 22.07.2010 tarih ve 137 sayılı kararla yıkımına karar verilen Mezbahanın yıkımı tamamlanarak harfiyat temizlik işleride tamamlanmıştır.