Halkımız ihtiyacını karşılamak üzere mevcutta bulunan mezbahamız ruhsatsız olarak işletilmekte iken ; ilgili bakanlık makamlarına yapılan şikayet sonucunda İlçe Tarım Müdürlüğümüzce sağlık ve hijyen koşullarının yetersizliği tespitinde bulunulmuştur. Bunun sonucunda 26.07.2010 tarihinde kapatılarak Belediye Encümenimizce 22.07.2010 tarih ve 137 sayılı kararla yıkımına karar verilmiştir.

İlçemiz kasap ve esnafları ise Osmaniye ılinde ışLEROğLU Et Kombinasında kesimlerini yapacaktır.

Yeni mezbaha yapımı için 06.10.2009 tarihinde kamulaştırma kararı alınmış olup ; mülk sahibi kamulaştırma iptal davası açmış olduğundan mahkeme sonucu beklenmektedir. Gerekli çalışmalar  Belediyemizce yapılmakta ve en kısa zamanda yenisinin yapımının gerekleştirilmesi yönünde gayret gösterilmektedir. Kamuoyuna duyurulur.