Sülbiye KARATAŞ

937

Gökdere Köyü – Erzin

Zühtü (Eşi)