Sülbiye KARATAŞ

670

Gökdere Köyü – Erzin

Zühtü (Eşi)