Sülbiye KARATAŞ

881

Gökdere Köyü – Erzin

Zühtü (Eşi)