Sülbiye KARATAŞ

796

Gökdere Köyü – Erzin

Zühtü (Eşi)