Ökkeş DOĞAN

651

Gökdere Köyü – Erzin

Mehmet (Babası)