İlk olarak 1861 parsel olarak tescilli yer ifraz görerek 6653, 6654 ve 6655 no.lu parsellere ayrılmıştır. Bunlardan  6654 no.lu parsel hastane yeri ve 6653 no.lu parsel ise Sinan Karakurumer’e ait parsel olup ifraz neticesinde alanı 5227.42 m2 olarak belirlenmiştir. Daha önceki imar planına göre 6653 no.lu parsel ifraz görmüş ve 1217.46 m2 ’ si kamuya terk olarak 7889 ve 7890 parsellere ayrılmıştır.

7890 no.lu parsel Fatih ÇAY adına, 7889 parsel ise Sinan KARAKURUMER adına tescil edilmiştir. Bu işlem neticesinde  6653 no.lu  parselin kamuya ayrılan alanı  toplam alanın yaklaşık %23’üne karşılık gelmektedir. Daha sonradan aynı bölgede vatandaşların  talebi olmadan  imar planı değişikliği yapılmış ve vatandaşların terkli arsasından eski terki de dahil olmak üzere yaklaşık %42 oranında kamuya terk ortaya çıkmıştır.
Sinan KARAKURUMER’in 02/03/2009 tarih ve 420 sayılı dilekçesinde yeni yapılan imar planına itirazı olmuş ve bu itiraz neticesinde yapılan incelemede toplam kamuya terki parsel ve çevresinin kamuya terkine uyularak % 34 civarında olacak şekilde yeniden düzenlenmiş ve Sinan KARAKURUMER’in bedelsiz olarak kamuya terk ettiği yer ihdas edilerek ilgili kanunlar gereği yine eski parsel sahibi Sinan KARAKURUMER’e m2 si 20 TL den 18208.40.00 Tl bedelle emlak beyan değerinin üstünde satılmıştır.

Anılan yer dere yatağı değil konut, ticari ve resmi kurum alanı olarak planlanmıştır.