Bir Yerel Gazetede Belediyemiz Hakkında İddia Edilen Hususlara Belgelerle Cevabımız

945

Belediyemiz tarafından her yıl kış aylarında sinek larvalarıyla mücadele için önce larvasit, sonra da yaz aylarında sivrisinek ilaçları alınır ve kullanılır. Bu işlerin tamamı açık ihale ile yapılır.

2009 yerel seçimlerinden sonra yapılan açık ihaleyi en düşük fiyatı veren Ulu Ticaret kazanmış, seçimden bir yıl önce alınan aynı marka ilaçdan daha ucuza sivrisinek ilacını Belediyemize vermiştir.

Aradaki astronomik fiyat farklarını aşağıdaki tabloda görüleceği üzere halkımızın takdirine bırakıyorum.

Ayrıca adı bizde saklı olan ve ve gerçek işinin ne olduğu belli olan yerel  bir gazete sahibinin başta  Erzin Belediyesi olmak üzere Bölgemizde hangi Belediyelere hangi fiyattan neler sattığına dair belgeleri bulunan kişinin ismini daha sonra açıklayacağız.

Halkımız kimlerin yetim hakkını yediğini de çok iyi biliyor ve ilerleyen zamanda daha neleri göreceğini yetkili makamların incelemeleri bittikçe halkımızla paylaşacağız.

Günü geldiğinde gereken cevapları vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Yaptığımız işlerle ilgili elinde bilgi ve belgesi olanlara da sesleniyorum;

Devletimizin Adliyesinin yeri bellidir. Herhangi bir yolsuzluk ve usulsüzlüğümüz varsa bilenleri  ilgili makamlara suç duyurusunda bulunmaya  davet ediyorum.

ıddia sahipleri iddialarını ispat etmedikleri takdirde, ılgili makamlara asılsız suçlamalar için biz suç duyurusunda  bulunduk.

ERZİN  BELEDİYE  SPORA  BELEDİYEMİZ  BüTÇESİNDEN  YAPILAN  HARCAMALAR

SEÇİMDEN öNCE AMATöR KüMEDEYKEN        : 82.634,70 TL:
SEÇİMDEN SONRA SüPER AMATöR LİGDE İKEN    : 110.692,40 TL: