BELEDıYEMıZ MECLıSı DENETıM KOMıSYONUNCA YAPILAN 2009 MALı YILI DENETıM RAPORU SONUCU

2009 Mali Yılı Gider Bütçesi:

2008 YILINDAN DEVREDEN öDENEK BüTçE ıLE VERıLEN YILI ıçıNDE EKLENEN YILI ıçıNDE DüşüLEN NET BüTçE öDENEğı öDENEN BüTçE GıDERı ıPTAL EDıLEN öDENEK 2010 YILANA DEVREDEN
416.301.75 11.376.579.00 1.460.422.15 1.460.422.15 11.792.880.75 6.827.403.54 4.626.201.46 339.275.75

 

Belediyemiz 2009 Mali Yılı Bütçesi ile  11.376.579,00.TL ödenek verildiği, 2008 Mali Yılından 416.301.75.TL. ödeneğin devrettiği, yılı içerisinde münakale ile 1.460.422.15 eklendiği, 1.460.422.15 TL. düşürüldüğü, 2009 Mali Yılı net ödeneğinin 11.792.880.75.TL olduğu, net ödenekten 6.827.403.54.TL gider tahakkuku olarak ödendiği  339.275.75.TL ödeneğin 2010 Mali yılına devrettiği 4.626.201.46 TL ödeneğin 31/12/2009 gün ve 265  sayılı encümen kararı ile iptal edildiği, 2009 Mali Yılı gider bütçesinin gerçekleşme oranının % 57.89 olduğu,

a) 2009 Mali Yılı Bütçesi:

KOD AçIKLAMA BüTçE ıLE VERıLEN DEVREDEN GELıR YILI TAHAKKUKU TOPLAM TAHAKKUK YILI TAHSILAT GELECEK YILA DEVREDEN
1 Vergi Gelirleri 1,124,579,00 562,726,51 840,083,59 1,402,810,10 755,711,85 647,0698,25
3 Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3,094,000,00 1,173,880,14 1,515,097,77 2,688,977,91 1,365,089,00 1,323,888,91
4 Alinan Bagis ve Yard.ile Ozel Gel. 100,000,00 983,12 983,12 983,12
5 Diğer Gelirler 5,407,000,00 70,719,94 5,503,159,83 5,573,879,77 5,430,425,14 143,454,43
6 Sermaye Gelirleri 1,251,000,00 0 0 0
9 Ret ve ıadeler 500 0 0 0
GENEL TOPLAM 10,977,079,00 1,807,326,59 7,859,324,31 9,666,650,900 7,552,209,31 2,114,441,59

Belediyemiz 2009 Mali Yılı Bütçesi  ile 10.977.079.00.TL. gelir tahmininde bulunulduğu , 2008 Mali Yılından 1.807.326.59.TL. tahakkuk artığının devrettiği, 2009 Mali yılı gelirlerinden 7.896,631,68 tahakkuk yapıldığı, toplam tahakkukun 9.703.958.27.TL olduğu bu tahakkuktan 7.589.516.68.TL. tahsilat yapıldığı, 2.114.441.59.TL tahakkuktan alacağımızın 2010 mali yılına devrettiği 2009 Mali Yılı gelir bütçesinin gerçekleşme oranının %  78 olduğu,

4) DEVREDEN ALACAKLARIMIZ;

2010 YILINA DEVREDEN GECıKME ZAMMI HARıç ALACAKLARIMIZ
2009
BıNA VERGıSı 140,790,41
ARAZı VERGıSı 79,974,70
ARSA VERGıSı 37,433,15
çEVRE TEMıZLıK VERGıSı 246,,430,23
EğLENCE VERGıSı 1.671,12
SU HıZMETLERıNE ıLışKıN GELıRLER 942,245,95
LOJMAN KıRA GELıRı 2.900,62
DığER TAşINMAZ KıRA GELıRı (KıRA GELıRı) 207.026,73
YOL HARCAMALARINA KATILIM PAYI 744,33
ıDARı PARA CEZALARI (PARA CEZALARI) 118.525,63
TARIMSAL HıZMETLERE ıLışKıN GELıRLER (SULAMA SUYU) 75.078,02
ECRıMıSıL GELıRı (PLAJ GELıRı) 1.869,00
ıLAN REKLAM VERGıSı 140,798,64
VERGı RESıM VE HARç G/Z 24.184,47
DığER HıZMET GELıRLERı (Kışı BORCU) 94,768,59
TOPLAM 2,114,441,59

KAMU,KURUM,KURULUş VE PERSONELERE OLAN BORçLARIMIZ

PERSONEL GıDERLERı

736,619,95

MAL VE HıZMET ALIMLARI

655,909,10

HASTAHANE VE ECZANELERE

271,228,84

TEMıNAT VE SENDıKA AıDATLARI

186,460,42

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

1,052,236,26

öDENECEK VERGı VE FONLAR

1,065,905,84

FONLAR VE KAMU ıDARELERı ADINA YAPILAN TAHSILAT

87,775,69

ıLLER BANKASI KREDı MıKTARI

271,568,92

TOPLAM

4,327,705,02

Denetim Komisyonumuzca Yapılan Denetimlerde;

1- 2009 Mali Yılı Bütçesinin Belediye Encümeninde görüşüldüğü,Belediyemiz Meclisinin Bütçeyi Bütçe Komisyonuna havale edip komisyonda görüşüldükten sonra Belediye Meclisinde görüşüldüğü,

2-Mali Hizmetler Müdürlüğü birimince yapılan ödemelerin incelemesinde;

a) Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce yapılan ödemelerin kontrolünde ödemelerin düzenli bir asil bir yedek 2 suret olarak olarak dosyalandığı,

b) Alımların  4734 sayılı Kamu ıhale Kanununun hükümlerine göre yapıldığı ,       

c) Yapılan 4734 sayılı Kamu ıhale Kanununun 22/d maddesine göre alımlarda piyasa araştırma komisyonu kurularak en az üç kişiden teklif alınmış olduğu, 4734 sayılı Kamu ıhale Kanununun 19 maddesi gereğince Açık ihale ve Pazarlık ile yapılan alımlarda yaklaşık maliyetin belirlendiği,komisyon kurulduğu gerekli kurum ve kişilerce yazışmaların yapıldığı görülmüştür,(Doğrudan temin mal ve hizmet alım limiti (11,021.00.TL) olduğu,

d) ödemelerde ve ihalelerde bütçede ödeneği olmadan harcama yapılmadığı bütün ödemelerin bütçe kalemlerinde belirlenen kalemlerinde yapıldığı görülmüştür,

e) ödeme Emri ,Muhasebe Fişlerinin düzenli tutulduğu ödemelerin Harcama Yetkilileri ,Muhasebe Yetkilisi Gerçekleştirme görevlilerince imzalandığı ve tüm ödemelerin mutemet eliyle banka havalesi ile hak sahiplerine gönderme emri ile havale edildiği ve havalelere ilişkin banka dekontları olduğu görülmüştür,

f) 2009 Mali Yılı  Faaliyet raporlarının düzenlendiği,

g) Geçici görevlendirmeler,Tedavi  giderlerinin Harcırah Kanununa göre düzenlendiği,

3-Belediyemiz Gelir servisince yapılan tahsilatlar ve belediyemiz adına gelen havaleler için teslimat düzenlendiği teslimata göre bankaya yatırılarak irsaliye  banka dekontu ile beraber muhasebe birimine bildirildiği görülmüştür,

26/03/2010
Bel.Meclis üyesi Bel.Meclis üyesi Bel.Meclis üyesi 
Komisyon Başkanı Kom.Başkan Yard. Kom.Sözcüsü
M.Reşat KOşMAZ Recep ÇIRAK Hasan GEDıK
ımza ımza ımza
Bel.Meclis üyesi Bel.Meclis üyesi
Komisyon üyesi Komisyon üyesi
Berat SöKMEN Süleyman ERZİNLı
ımza ımza