İsalı Mahallesindeki Erzin Deresi Islah Proje Çalışmalarına Başlandı

990

İsalı Mahallesindeki Erzin deresi ve yan kollarının , şehir merkezinden geçen 2 km lik kısmı beton kaplama ve diğer kısımlarının taş kaplama olarak yapımı için çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su ışleri genel Müdürlüğüne mürcaatımız sonuçlanmış olup, 2010 yılı içerisinde yapım ihalesi yapılacaktır.