Hal, Otogar, Mezbahane yapımı ve Meydan Düzenleme Çalışmalarımız

1023

Erzin'imizin acil ihtiyaçlarından olan Hal, Otogar, Mezbahane yapımı ve Meydan düzenlemesinin gerçekleştirilmesi için ne yazık ki mülk sahiplerinin Kamulaştırmamıza itirazları sonucunda mahkeme kararlarını beklemek zorundayız.

Hal, Otogar, Mezbahane ve Meydan düzenlemesinin daha önceki yönetimin ımar Planımızda belirledikleri yere yapmak istememize rağmen, bu gün geldiğimiz noktada itirazları ile karşı karşıya kalmaktayız.

Hal yeri için mülk sahipleri eski Belediye Başkanı Mehmet GÜVEN ve kardeşleri Kamulaştırmayı iptal davası açmışlardır.

Otogarın yarısının mülk sahibi olan Hüseyin GöKçE ve müştereklerinin kamulaştırmayı iptal davası açmışlardır.

Otogarın diğer yarısı için ise Mustafa GÜVEN ve müşterekleri kamulaştırmanın iptali için dava açmışlardır.

Mezbahane yeri için ise mülk sahibi Mehmet KESıK kamulaştırmanın iptali için dava açmışlardır.

Meydan düzenlemesi için ise Mesut ERDEM ve müşterekleri ile dava konusu olmuştur.

Bu hizmetlerin yapımı için her türlü proje ve kredilerimiz hazır olup, yapım için Mahkeme Kararlarının sonucunu  beklemekteyiz.
ışlerimizin başlanıp bitirilmesinin gecikme nedenini sevgili halkımızın bilgisine sunarız.
Erzin’imizin ihtiyacı olan tüm hizmetleri gecikmeli de olsa başlayıp bitireceğiz.