Belediyemizce ıller Bankası Genel Müdürlüğüne müracaatımız sonucunda 28 Mayıs 2010 tarihinde tüm ımar sahamız olan 1100 hektarlık alanın Jeolojik Etüd çalışması ıhalesi ıller Bankası tarafından yapılacaktır.

İhalenin % 75 ini hibe, % 25 ini ise belediyemizden karşılanacaktır.