Hanife ZEYTİNOĞLU

659

Karamustafalı Mahallesi – Erzin

Ali Hoca (Babası)