Hanife ZEYTİNOĞLU

877

Karamustafalı Mahallesi – Erzin

Ali Hoca (Babası)