Mustafalı Mahallesi – Erzin

Kasım Süleyman (Babası)