Ökkeş CANSIZ

924

Karamustafalı Mahalesi – Erzin

Mehmet (Babası)