Belediyemizde çalışan personellerimizin çalışma şevklerini artırmak için önceliği maaş ve diğer haklarının ödenmesine verdik. ışçi Personellerimizin alacakları olan 7 aylık maaşlarının tamamını ödedik. Seçildiğimizden bu yana maaşları tüm kesintileri ile birlikte her ay düzenli olarak ödemekteyiz.

Yıllardır ödenmediği için işçi personellerimin nerdeyse unuttuğu ıkramiyelerini de bu ayki maaşlarıyla birlikte ödedik.

Memurlarımızın ise performansını artırmak için yeni bir uygulamaya da başladık. 4 aydır özveriyle çalışan ışletme Amirimiz ömer KüRTüL’ü başarısından dolayı Encümen Kararı ile net 750,00 TL. ikramiyeyle ödüllendirdik.

Bundan böyle tüm çalışanlarımız performansına göre değerlendirilecek. Randımanlı çalışana ödül, randımanlı çalışmayana ise gerekli yaptırım uygulanacaktır.