İstiklal Mahallesi – Erzin

Merhum Dede GÜVEN (Eşi)