Mustafa PAŞA

647

Şükrüpaşa Mahallesi – Erzin

Ali (Babası)