Karamustafalı Mahallesi – Erzin

Abdullah (Babası)