Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 2009 / MAYIS ayı toplantısını Belediyemiz Düğün Salonunda  aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplandılar.

G ü N D E M
1- 4801 Sayılı Kanun gereğince çiftçi Malları Koruma Meclisine 5 Asil 5 Yedek, Murakabe  Heyetine 5 Asil 5 Yedek üyenin belirlenmesi.
2- 1/1000 ölçekli Revizyon ve ılave Uygulama ımar Planına yapılan itirazların görüşülmesi.
3- 2008 Mali Yılı Gelir-Gider Kesin Hesabının Görüşülmesi.
4- 2009 Mali Yılı ücret tarifelerinin görüşülmesi.

Meclis Kararlarını Okumak için tıklayınız.