Gönül ÜNAL

653

Karamustafalı Mahallesi – Erzin

Hacı (Eşi)